Nieuwsbrief januari 2021 - Stichting Het Wantij
Voorwoord:

In deze nieuwsbrief gaat het o.a. om bomen die we helpen behouden te blijven en oud te worden. Ook gaat het om echt natuurinclusief bouwen, dus met behoud van bestaande natuur waaronder de bomen.

Kijk voor nog meer berichten door ons te volgen op facebook "Stichting Het Wantij", met daarop regelmatig video impressies van de prachtige Wantijnatuur.
Zienswijze VlijweideZienswijze Vlijweide

Stichting Het Wantij ziet graag veranderingen aangebracht in het plan voor het woningbouwproject van Vlijweide en heeft daarom…


Lees verder…
SequoiaSequoia gekapt

Onlangs werd tuin in opdracht van de eigenaar deze 140 oude prachtige en bijzondere boom in een aan het Kromhout gekapt. Er is veel woede bij buurtbewoners vanwege…


Lees verder…
Duurzaam behoud rij populierenWantijpark: Duurzaam behoud rij populieren en een eik

Aan beide zijden van dit trafohuisje zijn ingangen naar vaak blubberige paden over twee dijkjes. Tussen de dijkjes…


Lees verder…
Wethouder onder vuur over platanenWethouder onder vuur over platanen Stadspolderring

Het kon niet uitblijven, vuurwerk in de raadscommissie over het achterhouden van een rapport. Stichting Het Wantij legde de hand op dit rapport…


Lees verder…
Wilgen houden volWilgen houden vol

Er waren al jaren geleden kapvergunningen verleend maar deze wilgen staan er nog steeds. Een pittoresk paadje langs het Wantij bleef zo…


Lees verder…
Wantij wacht op komst ottersWantij wacht op komst Otter

De otterpopulatie breidt zich in grote delen van Nederland gestaag uit. De Biesbosch en daarmee ook het Wantij zouden ideaal…


Lees verder…
Tenslotte:

Zojuist vernamen we dat Natuurinclusief bouwen niet langer taboe is op Stadswerven. De bouwcombinatie OCW krijgt de opdracht dit voortaan bij de nieuw te bouwen woningen in te voeren! Drie jaar lang heeft de Stichting dit herhaaldelijk bepleit bij het college: het kon niet, er waren afspraken die niet veranderd konden worden, etc., etc.

Nu de zogenaamde vaste afspraken voor kale harde oevers nog van tafel en natuurlijke oevers aanleggen in heel Stadswerven!

In onze volgende nieuwsbrief meer hierover.
Toezenden Nieuwsbrieven

Opgeven Nieuwsbrief