Nieuwsbrief april 2022 - Stichting Het Wantij
Voorwoord

We vallen gelijk met de deur in huis: we hebben uw hulp nodig om de vele projecten waaraan we als Stichting Het Wantij werken te kunnen realiseren. Om te beginnen voor het behoud van populieren in Dordrecht, in het bijzonder de 125 bomen die er nog staan op de Zeedijk. Met goede verzorging kunnen deze nog jaren blijven leven. Stichting Het Wantij is een crowdfunding actie begonnen om de bomen te redden. U wilt toch zeker ook kunnen blijven genieten van deze al zestig jaar oude populieren! Daarom vragen wij u om een gift. Elk bedrag is van harte welkom!

Belangrijk: Als het niet lukt om via Whydonate een donatie te maken, dan kunt u ook een directe donatie doen via NL06 TRIO 0379 3165 87, tnv Stichting Het Wantij, Dordrecht: Doneren

Populieren zijn na de oorlog in grote getale geplant en bepalen voor een belangrijk deel het karakteristieke landschap, onder andere in de polders op het eiland van Dordrecht. Vaak werden ze tegelijkertijd geplant bij het tot stand komen van een woonwijk zoals Stadspolders. Deze boomsoort heeft de eigenschap op een bepaalde leeftijd en onder bepaalde omstandigheden takken te laten vallen. Reden voor gemeentes dit als 'gevaarlijk' aan te merken. Wat eigenaardig is, omdat het laten vallen van takken door een populier juist een teken van gezonde omgang met de omstandigheden is! Standaard werden en worden daarom door beheerders zoals gemeenten plannen gemaakt ter vervanging van populieren. Stichting Het Wantij ziet echter wel degelijk mogelijkheden deze bomen veilig oud te laten worden. Daartoe zijn al een paar projecten in Dordtse natuurgebieden en parken gerealiseerd en sinds kort ook aan de Rijksstraatweg waar bijvoorbeeld breuksnoei wordt toegepast.

Het oude denken dat er in resulteert dat populieren met 'problemen' worden vervangen is ook ten koste gegaan van het leven van wel 400 bomen op de Zeedijk. Het is verschrikkelijk om de kilometers lange kaalslag te zien, waarmee bovendien een zeer belangrijk en beschermd foerageergebied en vliegroute van vleermuizen ernstig is verstoord. De steenuil had voor de kap een vaste rust en verblijfplaats in de bomen. Dit zijn slecht een paar voorbeelden van wat verloren is gegaan.

Verder spreken de onderwerpen in deze nieuwsbrief voor zich. De ontwikkeling en het denken over Rechten voor de Rivier zijn een bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp waar we ons zoals u weet al langer mee bezig houden.

Volg Stichting Het Wantij voor meer berichten op ons nieuwsblog en facebook.
Natuurlijker snoeien: breuksnoei

Veel te vaak nog worden bejaarde bomen uit veiligheidsoverwegingen gekapt, terwijl ze nog jarenlang van het leven zouden kunnen genieten en wij van hen, als voor een manier van snoeien gekozen wordt die uitgaat van de boom en al het andere leven in en rondom de boom.

Lees verder…
natuurlijker soeien: breuksnoei
Rechten voor de Rivier

Hoe we denken over de rivier, bepaalt hoe we ermee omgaan? Zien we een rivier als een object met een functie, bijvoorbeeld als een riool om alles wat we graag kwijt raken in te lozen / te dumpen, dan is dat anders dan als we de rivier zien als een levend wezen dat we respectvol moeten benaderen, die we kunnen vragen of hij of zij dat wel wil.

Lees verder…
rechten voor de rivier
Vlijweide: bescherming bomenrij

In een schrijven van de gemeente Dordrecht als reactie op de zienswijze inzake het ontwerp bestemmingsplan Vlijweide van Stichting Het Wantij is voor een aantal bomen belangrijke wijziging opgenomen: de bomenrij langs het Vlij tussen de Baden-Powelllaan en de Oranjelaan worden in lijn met het verzoek van de Stichting voortaan beschermd.

Lees verder…
Bescherming bomenrij Vlijweide
Lichaamstaal boom spreekt

Zoals waarschijnlijk bekend zet Stichting Het Wantij zich al jaren in voor een beter boombeleid in Dordrecht waarbij duurzaam onderhoud en behoud de insteek is. Zo hebben we bijvoorbeeld de breuksnoeimethode onder de aandacht gebracht van de Gemeente Dordrecht en deze is al meerdere keren toegepast.

Lees verder…
lichaamstaal boom spreekt
Toezenden Nieuwsbrieven

Opgeven Nieuwsbrief