Natuur


natuur langs het wantij

Bomen

Regelmatig wordt er door de Stichting bezwaar gemaakt, actie gevoerd en/of brieven aan het college B&W en gemeenteraad gestuurd.

Het laatste jaar was er een trendbreuk en heeft een vertegenwoordiger van de Stichting in nauw contact gestaan met een ambtenaar betrokken bij het verlenen van kapvergunningen. Samen werd ter plaatse naar de bomen gekeken en eventuele mogelijkheden voor behoud besproken. In die gevallen dat de inzichten over de gezondheid van bomen te ver uiteenliepen heeft de Stichting een boom-deskundige ingeschakeld. Op deze manier werd meerdere malen bereikt dat een kapvergunning werd ingetrokken.

Met deze samenwerking werd meer inzicht verkregen in de criteria die de gemeente Dordrecht hanteert bij het beoordelen van bomen, op welke wijze met zieke bomen wordt omgegaan, etc.

Helaas kon niet alles worden opgelost in gezamenlijk overleg.

Zo ontbrandde in mei 2018 een actie ter behoud van drie zeer markante prachtige Italiaanse populieren aan de monding van de Vlij, in het Wantijpark. Zie nieuwsbrief.

Inmiddels wordt gewerkt aan een rapport waarin de Stichting haar ervaringen en inzichten zal weergeven in de hoop dat er structureel veranderingen komen in de wijze waarop de gemeente omgaat met bomen.

Lees verder…

Oevers

De voor ecologie en landschap belangrijke zoetwatergetijden oevers langs het Wantij werden herhaaldelijk bedreigd. De eerste in 2005 ter hoogte van de Beekmanstraat, de laatste keer in 2014 ter hoogte van het Generaal Spoorpad. Deze laatste plannen konden met een korte gerichte felle actie de kop in worden gedrukt. De oever ter hoogte van Beekmanstraat werd in 2015, pas na 10 jaar vasthoudendheid van de Stichting(!) z'n natuurlijke functie teruggegeven.

Nu, juli 2018, staat er weer een nieuwe bedreiging voor de deur ten aanzien van een griendoever langs de Vlij. Ook daar probeert de Stichting er "het beste van te maken".

Bij maaien van de oevers en het kappen van bomen is het altijd maar weer de vraag of de flora en faunawet wordt nageleefd, bijvoorbeeld: niet maaien in broedseizoen en altijd eerst controleren op aanwezige dieren. In het verleden werden door de Stichting herhaaldelijk dode dieren gevonden.

bever
hetwantij.com © 2018