Bomen


natuur langs het wantij

Brief over bomenbeleid aan commissie gemeente

In een brief aan de commissie Fysiek van de gemeente Dordrecht die vanavond vergadert heeft Stichting Het Wantij aan de hand van haar ervaringen tips gegeven voor verbetering van het bomenbeleid.

Lees verder…


Wilgen… college B&W voorbarig!

Het College van B&W melde in een brief van 6 oktober dat de omgevings-vergunning betreffende de 5 wilgen onherroepelijk was. Dit blijkt nu volstrekt voorbarig te zijn.

Lees verder…


College: besluit kap 5 wilgen was altijd al onherroepelijk… bezwarencommissie buiten spel?

In de brief aan de stichting komt het college van B&W er eindelijk open voor uit dat de bezwaarprocedure voor de kap van de 5 wilgen een wassen neus was zoals de Stichting al vanaf het begin vermoedde.

Lees verder…


College: keihard nee tegen voorstel behoud bomen en voorstel natuurlijke oevers.

In een brief aan Stichting Het Wantij maakt wethouder Sleeking namens het college korte metten met de hoop op behoud van bomen langs het Wantij en de 5 wilgen aan de Oranjelaan.

Lees verder…


Interview RTV Dordrecht, Studio de Witt, 29-09-2018

Ten behoeve van het woningbouwproject Schaerwoude in Dordrecht dreigt een bijzondere kring van vijf wilgen plus een rij van 17 bomen langs Het Wantij gekapt te worden. Stichting het Wantij tekende hiertegen bezwaar aan.

Lees verder…


Kapvergunning Italiaande populieren op losse schroeven

De drie markante Italiaanse populieren in het Wantijpark aan de monding van de Vlij waarvoor de gemeente begin dit jaar een kapvergunning afgaf, worden na het felle protest afgelopen mei van Stichting Het Wantij nader onderzocht.

Lees verder…


Wilgen Schaerweide - blokkade overleg

Stichting Het Wantij heeft bezwaar ingediend tegen de kapvergunning voor 5 gezonde wilgen op het bouwterrein Schaerweide. Inmiddels hebben een aantal toekomstige bewoners hun solidariteit met de actie van de Stichting geuit! Het is ook nog de vraag of de bomen wel binnen de grenzen van het bouwterrein staan!

Lees verder…


Bezwaar tegen kap gezonde wilgen

Stichting Het Wantij heeft maandag 16 juli bezwaar aangetekend tegen een kapvergunning van een kring van 5 wilgen op bouwterrein Schaerweide naast Villa Augustus. Vijf kerngezonde wilgen zouden moeten wijken voor 1 of 2 parkeerplaatsen.

Lees verder…


bever
hetwantij.com © 2018