Bomen


natuur langs het wantij

Bijdrage aan een beter bomenbeleid

16 december 2018

Hieronder vindt u de samenvatting van een tweetal 'inspiratie-documenten' van Bureau Storix voor boom- en landschapsbeheer. Tevens zijn er drie rapporten via onderstaande links te downloaden. (Rechts-klikken op de link, dan Opslaan als…)

Storix SHW - Samenvatting bomen-advies tbv cie fysiek 16-12-2018

Storix SHW - Plan voor behoud van markante bomen en boomstruiken 25-10-2018

Storix - Bomenplan Efteling de essentie 15-12-2003

Storix - Presentatie boomvriendelijk pad

Blog-berichten

De drie 80 jaar oude Italiaanse populieren blijven staan!

12 december 2018

De in mei begonnen begonnen actie van Stichting Het Wantij ter behoud van de drie Italiaanse populieren aan de monding van de Vlij langs het Wantij is een succes geworden!

Lees verder…


Kappen wilgen begonnen: onwaarheden vanaf begin!

24 november 2018

Zo gaat de gemeente Dordrecht dus met groen om. Zelfs de argumenten voor afwijzing van ons alternatieve plan bevatten bij herhaling leugens. De grond rondom de wilgen zou 1 meter opgehoogd moeten worden en de bomen zouden dat niet overleven.

Lees verder…


Wilgenalternatief Schaerweide wel degelijk mogelijk!

24 november 2018

Toch heeft gemeente Dordrecht het alternatieve plan van de Stichting afgewezen en aangekondigd komende week te gaan kappen… De gemeente hanteert bij haar afwijzing drie argumenten.

Lees verder…


Kap 5.000 essen in Dordrecht!

19 november 2018

Stichting Het Wantij maakt zich grote zorgen over de recente aankondiging door het college van B&W van de gemeente Dordrecht dat alle zieke essen in de gemeente worden gekapt.

Lees verder…


Al veertien bewoners Schaerweide achter bezwaar bomenkap

6 november 2018

Toekomstige bewoners van Schaerweide hebben contact opgenomen met Stichting Het Wantij over de zorgwekkende kap van 17 bomen langs de oever van het Wantij. Dit heeft geresulteerd in een door een toekomstige bewoner ingediend bezwaar.

Lees verder…


Lancering plan met ruimte voor wilgen en parkeren

22 oktober 2018

Stichting Het Wantij heeft vandaag een plan gepresenteerd aan het college van B&W om zowel de wilgen te behouden en ruimte te bieden aan de auto’s met het gewenste aantal parkeerplaatsen…

Lees verder…


Bezwarencommissie wijst bezwaar tegen kap wilgen af…

22 oktober 2018

Halverwege deze week werd vernomen dat het bezwaar van Stichting Het Wantij tegen de kap van de 5 wilgen bij Schaerweide is afgewezen. De uitspraak was uitsluitend mondeling te vernemen. Nu is het afwachten hoe het college op het advies van de commissie beslist.

Lees verder…


Brief over bomenbeleid aan commissie gemeente

16 oktober 2018

In een brief aan de commissie Fysiek van de gemeente Dordrecht die vanavond vergadert heeft Stichting Het Wantij aan de hand van haar ervaringen tips gegeven voor verbetering van het bomenbeleid.

Lees verder…


Wilgen… college B&W voorbarig!

9 oktober 2018

Het College van B&W melde in een brief van 6 oktober dat de omgevings-vergunning betreffende de 5 wilgen onherroepelijk was. Dit blijkt nu volstrekt voorbarig te zijn.

Lees verder…


College: besluit kap 5 wilgen was altijd al onherroepelijk… bezwarencommissie buiten spel?

9 oktober 2018

In de brief aan de stichting komt het college van B&W er eindelijk open voor uit dat de bezwaarprocedure voor de kap van de 5 wilgen een wassen neus was zoals de Stichting al vanaf het begin vermoedde.

Lees verder…


College: keihard nee tegen voorstel behoud bomen en voorstel natuurlijke oevers.

8 oktober 2018

In een brief aan Stichting Het Wantij maakt wethouder Sleeking namens het college korte metten met de hoop op behoud van bomen langs het Wantij en de 5 wilgen aan de Oranjelaan.

Lees verder…


Interview RTV Dordrecht, Studio de Witt, 29-09-2018

1 oktober 2018

Ten behoeve van het woningbouwproject Schaerwoude in Dordrecht dreigt een bijzondere kring van vijf wilgen plus een rij van 17 bomen langs Het Wantij gekapt te worden. Stichting het Wantij tekende hiertegen bezwaar aan.

Lees verder…


Kapvergunning Italiaande populieren op losse schroeven

7 augustus 2018

De drie markante Italiaanse populieren in het Wantijpark aan de monding van de Vlij waarvoor de gemeente begin dit jaar een kapvergunning afgaf, worden na het felle protest afgelopen mei van Stichting Het Wantij nader onderzocht.

Lees verder…


Wilgen Schaerweide - blokkade overleg

6 augustus 2018

Stichting Het Wantij heeft bezwaar ingediend tegen de kapvergunning voor 5 gezonde wilgen op het bouwterrein Schaerweide. Inmiddels hebben een aantal toekomstige bewoners hun solidariteit met de actie van de Stichting geuit! Het is ook nog de vraag of de bomen wel binnen de grenzen van het bouwterrein staan!

Lees verder…


Bezwaar tegen kap gezonde wilgen

20 juli 2018

Stichting Het Wantij heeft maandag 16 juli bezwaar aangetekend tegen een kapvergunning van een kring van 5 wilgen op bouwterrein Schaerweide naast Villa Augustus. Vijf kerngezonde wilgen zouden moeten wijken voor 1 of 2 parkeerplaatsen.

Lees verder…


bever
hetwantij.com © 2018