Home


natuur en chemische vervuiling

De Stichting

Stichting Het Wantij staat voor behoud, herstel en bevordering van natuur, milieu en landschappelijke waarden in de Drechtsteden, met name in de omgeving van het Wantij en de Beneden Merwede. De Stichting heeft veel ervaring opgedaan in het bestuursrecht met het aangaan van meerdere juridische procedures. De Stichting weet zich gesteund door de expertise van meerdere deskundigen.

Stichting Het Wantij werd in 2005 opgericht vanwege de vele dreigende en daadwerkelijke aantastingen van natuur-, landschappelijke- en milieuwaarden in het stroomgebied van het Wantij.

Wat werd bereikt

Stichting het Wantij heeft zich vooral ingezet voor de natuur in het stroomgebied van het Wantij en heeft o.a. weten te bereiken dat kaalgeslagen oevers werden hersteld of plannen daartoe werden verijdeld. De kap van een groot aantal bomen werd voorkomen, zorgvuldige omgang met het aanwezige waterwingebied werd afgedwongen en structurele veranderingen werden gerealiseerd. Ook werden meerdere ideeën voorzien van uitgewerkte plannen gelanceerd om de natuurwaarde van het gehele gebied te verhogen, lees verder bij achtergrondgeschiedenis.

Het Wantij, een unieke zoetwatergetijden rivier

Het Wantij, met de Vlij als zijriviertje, is een unieke zoetwatergetijden rivier. De rivier doorsnijdt het Eiland van Dordrecht van Oost naar West en vormt via de Sliedrechtse Biesbosch een groene bypass van de Beneden Merwede, zie overzichtsfoto/plattegrond.

wantij

Lozingen chemische stoffen

Langs de Beneden Merwede rest nog aan een zijde een groene oever ter hoogte van de Sliedrechtse Biesbosch en de Merwelanden, maar is verder aan beide oevers sterk verstedelijkt en geïndustrialiseerd. In tegenstelling tot de situatie op het Wantij is de Beneden Merwede een druk bevaren route voor zwaar vrachtverkeer en worden er grote hoeveelheden chemische stoffen geloosd door de fabrieken van Dupont en Chemours. De lozingen, van persistente, oftewel biologisch niet afbreekbare, stoffen, met name van C8 en genX, door het chemieconcern Dupont/Chemours vindt het bestuur van de Stichting zeer zorgelijk en vormt de reden voor het opnieuw in actie komen. Zie milieu/Chemours/genX.

De acties ter voorkoming van onnodige bomenkap en de aantasting van natuurlijke oevers en andere natuur en landschappelijke waarden in het gebied gaan gewoon door, zie de respectievelijke actuele gebeurtenissen onder Nieuws op deze site.

bever
hetwantij.com © 2022