Home


stichting het wantij

Een stem voor bomen, rivieren en biodiversiteit op het Eiland van Dordrecht

De natuur verdient meer ruimte en respect. Met jarenlange opgedane kennis en ervaring laat Stichting Het Wantij een stem horen voor behoud en bevorderen van natuur. Hiervoor zijn we gesprekspartner met onder meer de gemeente Dordrecht, Provincie en Rijkswaterstaat.

logo stichting het wantij

Al het leven heeft bestaansrecht!

Rechten voor de natuur (rivieren, bossen)
Bevorderen biodiversiteit
Rechten voor dieren
Duurzaam behoud van (oude) bomen
Een rivier is een ecogemeenschap
Drinkbare rivieren
Klimaatbestendige riviernatuur
Hittestressbestendigheid voor mens en dier
Natuurinclusief bouwen

bever
hetwantij.com © 2023